بررسی رفتار سياسي خواجه نظام الملك

بررسی رفتار سياسي خواجه نظام الملك|فرمت فایل: word تعداد صفحات: 5 مقدمه در اين سيرى در زندگي خواجه دوران كودكي او كه در بيهق (سبزوار) بوده است و تحت تعليم پدر با سوادش تا به وزارت رسيدن او رابطه او با ملكشاه سلجوقي و چگونه اداره كردن مملكت و انديشه ها و خط مشي خواجه دينداري خواجه ادام|30015585|jvp
محقق گرامی فایل مورد نظر در مورد بررسی رفتار سياسي خواجه نظام الملك آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 5

مقدمه

در اين سيرى در زندگي خواجه دوران كودكي او كه در بيهق (سبزوار) بوده است و تحت تعليم پدر با سوادش تا به وزارت رسيدن او رابطه او با ملكشاه سلجوقي و چگونه اداره كردن مملكت و انديشه ها و خط مشي خواجه دينداري خواجه ادامه وزارت او توسط فرزندان و خاندان او و همچنين فرازهايي از موضوعات اثر مهم او سياست نامه آمده است.

چهار چوب مسئله

1 در مورد زندگي خواجه نظام الملك از كودكي تا به وزارت رسيدن

2 ملكشاه و خواجه نظام الملك

3 خط مشي خواجه نظام الملك

4 ادامه وزارت او توسط فرزندان و خاندانش

5 فرازهايي از موضوعات سياست نامه

نتيجه :

خواجه نظام الملك با عقل گرايي و دينداري و علم و دانش در قالب عدل و داد وزارت كرد و يكي از باسوادترين و عادلترين وزرا و از نوادر روزگار خود بود او با درايت باعث رونق فرهنگ ايراني شد و حتي پادشاهان سلجوقي را مدافع فرهنگ ايراني و زبان فارسي كرد و مغولان را از ويراني بيشتر شهرهاي ايران و قتل و عام مردم بازداشت و خواجه مردي بزرگ و كاردان بود كه حدود 30 سال با اقتدار تمام وزارت كرد.